Who is God?

THIÊN CHÚA LÀ AI?

Một câu hỏi rất hay. Có nhiều câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Một số người cho rằng “Không có Chúa”. Câu trả lời của bạn cho câu hỏi này sẽ quyết định việc bạn đối xử với người khác như thế nào và bạn sẽ sống cuộc sống vĩnh cửu ở đâu. Niềm tin của chúng ta về Thiên Chúa là ai cũng sẽ quyết định chúng ta có thờ phượng Thiên Chúa hay không, hay thờ phượng chính mình mà thôi. Nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa thì chúng ta sẽ yêu mến tha nhân. Trên thế giới chúng ta có ba tôn giáo chính. Ba tôn giáo này đối ngược nhau, cho nên cả ba tôn giáo không thể đều là chân lý!

Cho phép tôi giải thích:

Ki-tô Giáo nói: “Thiên Chúa đã chết vì nhân loại.” Hồi Giáo nói: “Con người phảỉ chết vì Thiên Chúa.” Ấn Độ Giáo nói: “Thiên Chúa là Đấng các ngươi làm cho Người hiện diện trong tâm trí của mình.” Ki-tô Giáo lại nói: “Thiên Chúa đã dựng nên con người.”

Islam =  thờ phượng quy ngã
Hinduism = thờ phượng quy ngã
Christianity = ân sủng của Thiên Chúa

Thờ phượng quy ngã là bạn đang cố làm cho Thiên Chúa những gì Thiên Chúa đã làm cho bạn!

Ân sủng là Thiên Chúa đang làm cho bạn những gì bạn không thể làm cho chính mình!

Do ân sủng và nhờ lòng tin mà bạn được cứu độ chứ không phải bời sức của chính bạn. Xem Ê-phê-xô 2:8. Tất cả chúng ta đều lầm lỗi. Lỗi lầm tệ hại nhất của tôi là đã chối bỏ Chúa Giê-su Ki-tô. Quyết định hay nhất của tôi là đã đón nhận Chúa Giê-su Ki-tô làm đấng cứu độ tôi. Chúa Giê-su đã hỏi Phê-rô: “Con nói thầy là ai?” Còn bạn nói Giê-su Ki-tô là ai? Xem Mát-thêu 16:16. Việc bạn trả lời câu hỏi quan trọng nhất này trong đời bạn như thế nào sẽ quyết định cuộc sống quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn! Bạn nói Người là ai?

CHÚA GIÊ-SU THƯƠNG YÊU BẠNJesus Loves You

GodWhoIsGod.com

Bạn có muốn tìm hiểu thêm không? Hãy nhấp vào đây để biết thêm thông tin.